Net als bij de bogen bestaat de opbouw van het val uit 2 zijwanden die als ‘sandwich’ opgebouwd zijn uit 2 styreen gesneden helften met daar tussen profielen, in dit geval styreen H en I profielen van Evergreen of Raboesch (4x4mm en 2x4mm)

De rode, staande profielen zijn 2x4mm (2mm breed, 4mm diep) en de blauwe, schuine profielen zijn 4x4mm. De gedeeltes A en B bevatten geen profielen, zijn feitelijk ‘open’ maar krijgen wel een versteviging in de vorm van de losse styreen delen A en B aan de binnenkanten van de 2 helften waaruit 1 zijwand bestaat.

Let op de open verbindingen A en B, met de verdikkingen, de overige verbindingen zijn H en I profielen, goed te zien aan de witte kleur.

De schilden komen aan de buitenkant van de helften , waarbij de schilden die aan de binnenzijde, dus aan de spoorzijde komen, ingesneden dienen te worden zodat daar later de 2mm brede dwarsspanten in passen. In de bovenstaande foto was dat dus niet gedaan, en moest het achteraf, dat was niet handig. Op onderstaande foto is het wel goed. Naar keuze kunnen de schilden aan de spoorzijde ook weggelaten worden.

De vloer met de gelijmde zijwanden

Als de vloer van het val gereed is, dus voorzien van rails, bedrading, railplaten en roosters (metaalgaas) zoals te lezen is bij het maken van de vloer van de bogen, kunnen de zijwanden op dezelfde wijze worden samengevoegd als bij de bogen. Let er ook hier weer op dat alles goed past, alles haaks zit en recht tegenover elkaar, er niets in de weg zit, en de afstand tussen de zijwanden exact gelijk is aan de breedte van de nog te plaatsen dwarsprofielen.