DIt hoofdstuk beschrijft het bouwen van de beide landhoofden en de 2 pilaren.